Στόχοι

Το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ) ορίζεται ως η μόνιμη εντοπισμένη διάταση που υπερβαίνει το 50% της φυσιολογικής διαμέτρου (>3 εκ). Η κύρια επιπλοκή των ΑΚΑ είναι η ρήξη, η οποία αποτελεί την 13η πιο συχνή αιτία θανάτου και την 3η πιο συχνή αιτία αιφνίδιου θανάτου στον δυτικό κόσμο, μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η ανάγκη για πιο «επιλεκτική» προσέγγιση στην αντιμετώπιση ασθενών με ΑΚΑ, έχει καταγραφεί εδώ και δύο δεκαετίες με την εισαγωγή του δείκτη της Γλασκώβης και του δείκτη Hardman για την πρόβλεψη της θνητότητας μετά από χειρουργική επέμβαση στη βάση δημογραφικών, ιστορικών και κλινικών δεδομένων.

Κίνητρο για το προτεινόμενο έργο αποτελεί το κενό που υπάρχει στην εκτίμηση του κινδύνου ταχείας επέκτασης και ρήξης ενός ΑΚΑ. Ομολογουμένως, τα κριτήρια παρέμβασης σε ΑΚΑ είναι ελλιπή, ωθώντας πιθανώς σε αχρείαστες και δαπανηρές χειρουργικές παρεμβάσεις, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Αντίστοιχα, σε άλλες περιπτώσεις, ο κίνδυνος ρήξης υποεκτιμάται, με πιθανώς καταστροφικές συνέπειες για τον ασθενή. Είναι σαφές ότι η ανανέωση και εξατομίκευση των κριτηρίων παρέμβασης δεν μπορεί να βασιστεί σε μεμονωμένες μελέτες. Απαιτείται ριζική αναβάθμιση της διαχείρισης ασθενών με ΑΚΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν εργαλεία που θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση ιατρών και ασθενών, αλλά και την συλλογή, διαχείριση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων. Ο βασικός στόχος του ερευνητικού έργου SAFE-AORTA είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (ΣΥΠΟΚΑ) για την ακριβή πρόβλεψη της μορφολογικής εξέλιξης και της πιθανότητας ρήξης ΑΚΑ.

  1. Υλοποίηση ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ανευρυσματικών ασθενών και ενοποίηση βάσεων ιατρικών δεδομένων των συνεργαζόμενων αγγειοχειρουργικών κλινικών.
  2. Συλλογή μεγάλου όγκου αναδρομικών και προοπτικών δεδομένων για τη νόσο των ΑΚΑ.
  3. Ανάπτυξη του ψηφιακού διδύμου αορτής ασθενών με ΑΚΑ.
  4. Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της γεωμετρικής εξέλιξης και του κινδύνου ρήξης ΑΚΑ.

Αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα

Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα του έργου συνοψίζεται στην παρακάτω εικόνα, όπου περιγράφεται σχηματικά η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου για μια νέα περίπτωση ΑΚΑ που παρακολουθείται σε συνεργαζόμενη αγγειοχειρουργική κλινική. Ο αγγειοχειρουργός δημιουργεί έναν νέο φάκελο ασθενούς στην εφαρμογή του SAFE-AORTA και καταχωρεί τα απαιτούμενα ιατρικά δεδομένα. Έπειτα δημιουργείται το Ψηφιακό Δίδυμο Αορτής (ΨηφιΔΑ) του ασθενούς και παράγονται οι μη επεμβατικοί βιοδείκτες. Ο αγγειοχειρουργός ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ΣΥΠΟΚΑ μέσω της εφαρμογής SAFE-AORTA, συμπεριλαμβανομένης της 3D αναπαράστασης της προβλεπόμενης εξέλιξης του ΑΚΑ καθώς και περιοχών του ανευρυσματικού τοιχώματος που είναι πιθανό να σημειωθεί ενδεχόμενη ρήξη, μεταξύ άλλων πληροφοριών.