Επικοινωνία

Υπεύθυνος Συντονισμού & Επικοινωνίας Έργου

Επίκ. Καθ. Χρήστος Μανόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ

Email: manopoul@central.ntua.gr

Τηλ: 2107721026

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Συντονιστής

Καθ. Γεώργιος Ματσόπουλος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Email: gmatsopoulos@biomed.ntua.gr

Κλινικός Συντονιστής

Καθ. Ιωάννης Κακίσης, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Email: kakisis@med.uoa.gr

Συντονιστής Ηλεκτρονικής Βιοϊατρικής

Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ

Email: tsiknaki@hmu.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Email: mzervakis@tuc.gr

Υπεύθυνος Καινοτομίας

Καθ. Παντελής Αγγελίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΔΜ

Email: paggelidis@uowm.gr