Παραδοτέα

Α/ΑΤίτλος ΠαραδοτέουΕνότητες
Εργασίας
Είδος (*)Παράδοση
(Μήνας)
Π1.1Ενδιάμεση αναφορά1Ε14
Π1.2Τελική αναφορά1Ε28
Π2.1Απαιτήσεις και προδιαγραφές συστήματος2Ε6
Π2.2Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων2Ε14
Π2.3Λογισμικό SAFE-AORTA3Λ28
Π3.1Έκθεση αναδρομικής κλινικής μελέτης 3Ε14
Π3.2Έκθεση προοπτικής κλινικής μελέτης3Ε28
Π4.1Eργαλείο τμηματοποίησης εικόνας4Ε20
Π4.2Εργαλείο μορφολογικής ανάλυσης ΑΚΑ4Ε20
Π4.3Εργαλείο αιμοδυναμικής – εμβιομηχανικής ανάλυσης ΑΚΑ4Ε24
Π4.4Λογισμικό ΨηφιΔΑ4Λ28
Π5.1Λογισμικό ΣΥΠΟΚΑ5Λ28
Π5.2Έκθεση Αξιολόγησης SAFE-AORTA 5Ε28
Π6.1Σχέδιο διάχυσης αποτελεσμάτων6E4
Π6.2Σχέδιο εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης6Ε28
Π6.3Ιστότοπος έργου6ΙΣ6
Π6.4Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων6Δ28

Υπόμνημα:

  • Ε: Έκθεση
  • Δ: Δημοσίευση
  • Λ: Λογισμικό
  • ΙΣ: Ιστότοπος

Τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα με το πέρας του ενισχυόμενου έργου και κατά προσέγγιση μέχρι την 1 Δεκεμβρίου 2025. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα-πλατφόρμα του έργου safe-aorta.gr και θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις.

Αναμενόμενα οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υιοθέτηση της πλατφόρμας SAFE-AORTA θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  1. Οφέλη για τους ασθενείς που θα αποκτήσουν ακριβέστερη διάγνωση και πρόληψη/πρόβλεψη του ΑΚΑ και θα κερδίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
  2. Οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας (κλινικούς ιατρούς και ερευνητές) λόγω των πιθανών αλλαγών στη διαχείριση του ΑΚΑ. Η πλειονότητα των επαγγελματιών υγείας συμφωνεί με την υιοθέτηση νέων εργαλείων στην υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι η βελτίωση θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου ρήξης του ΑΚΑ μέσω της ανίχνευση των ταχέως αναπτυσσόμενων ανευρυσμάτων κάτω από το όριο της διαμέτρου ώστε να αποφευχθεί μια μελλοντική επείγουσα ανοιχτή αποκατάσταση.
  3. Οφέλη για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και την κοινωνία, προκειμένου να αναδιοργανωθούν οι στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του ΑΚΑ με τη μετάφραση πολυετούς έρευνας στην πράξη.

Τα κοινωνικά οφέλη από τη διεξαγωγή του έργου αναμένονται σημαντικά, αφού για κάθε ασθενή θα μπορεί να εκτιμάται ο εξατομικευμένος κίνδυνος εμφάνισης μακροπρόθεσμων επιπλοκών υγείας και να τροποποιείται αναλόγως το πρωτόκολλο παρακολούθησης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται περιττές, δαπανηρές και επικίνδυνες εξετάσεις, οι οποίες θα περιορίζονται στους ασθενείς υψηλού κινδύνου, με προφανή βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος παρακολούθησης. Παράλληλα, θα μειωθούν οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές και θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.