Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων
για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής
Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανάπτυξη του ψηφιακού διδύμου αορτής ασθενών με ΑΚΑ με σκοπό την πρόβλεψη της εξέλιξης και του κινδύνου κρίσιμης επιπλοκής της νόσου σε εξατομικευμένο επίπεδο


Πανεπιστήμια & Ιδρύματα


Το παρόν έργο με κωδικό TAEDR-0535983 υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.